Knapparnas funktioner

Spela

Play-knappen läser upp texten på sidan. Du kan också markera den text du vill ha uppläst. Om du har ordboken öppen kan svaren där läsas upp.

Paus

Paus-knappen pausar uppläsningen.

Stopp

Stopp-knappen stoppar uppläsningen. Förutom när du har inställningen “Läs under muspekaren”.

Ordförklaring

Genom att markera ett ord och sedan klicka på knappen ordförklaring kan du få ord förklarade. Du kan även få förklaringen uppläst.

Läs under muspekaren

Genom att välja “Läs under muspekaren” kan mening eller stycke automatiskt läsas upp när muspekaren hålls över texten. Det går att ställa in hur lång fördröjning ska vara innan texten läses upp.

Läslinjal/Fokus

Här går det att välja en vanlig läslinjal eller fokus. I fokus går det att avskärma omkringliggande text så det blir lättare att fokusera på en textrad i taget. Det går att välja storlek, färg och transparans på avskärmningen.

Inställningar

Öppnar inställningar. Läs mer om inställningar längre ner på sidan.


.

Hjälp

ReadIT användarmanual

Stäng

Stänger applikationen

Kortkommandon

Alla funktioner ovan kommer du även åt med kortkommandon

Spela

Chrome/Edge Firefox Safari
[Alt]+K [Alt]+[Shift]+K [Control]+[Alt]+K

Pause

Chrome/Edge Firefox Safari
[Alt]+L [Alt]+[Shift]+L [Control]+[Alt]+L

Stopp

Chrome/Edge Firefox Safari
[Alt]+J [Alt]+[Shift]+J [Control]+[Alt]+J

Ordförklaring

Chrome/Edge Firefox Safari
[Alt]+Y [Alt]+[Shift]+Y [Control]+[Alt]+Y

Läs under muspekaren

Start ROH
Chrome/Edge Firefox Safari
[Alt]+I [Alt]+[Shift]+I [Control]+[Alt]+I
Stop ROH
Chrome/Edge Firefox Safari
[Alt]+O [Alt]+[Shift]+O [Control]+[Alt]+O

Läslinjal/Fokus

Mask
Chrome/Edge Firefox Safari
[Alt]+R [Alt]+[Shift]+R [Control]+[Alt]+R
Ruler
Chrome/Edge Firefox Safari
[Alt]+T [Alt]+[Shift]+T [Control]+[Alt]+T

Inställningar

Chrome/Edge Firefox Safari
[Alt]+A [Alt]+[Shift]+A [Control]+[Alt]+A

Hjälp

Chrome/Edge Firefox Safari
[Alt]+H [Alt]+[Shift]+H [Control]+[Alt]+H

Stäng

Chrome/Edge Firefox Safari
[Alt]+Q [Alt]+[Shift]+Q [Control]+[Alt]+Q

 Inställningar

I menyn inställningar går det ändra läshastighet, röst och språk. Det går att spara uppläst text till ljud i mp3-format. Spelarens utseende har flera valbara teman.

Tema för markörmedföljningen+

I menyn går det välja mellan tre färdiga teman eller skapa ett eget.

Autoscroll

Välj autoscroll för att få sidan att scrolla ner automatsiskt och hålla texten i läsvy. Scrollhastigheten och positionen kan justeras.

Fokus inställningar

Här går det att välja en vanlig läslinjal eller fokus. I fokus går det att avskärma omkringliggande text så det blir lättare att fokusera på en textrad i taget. Det går att välja storlek, färg och transparans på avskärmningen.ng.

 Återställ

Ändra tillbaka till ursprungsinställningar, klicka på ”Reset to default”.